Internal Survey Referal List – Regions

Referal DateHọ và TênEmailĐiện thoạiTỉnh thànhRefererReferer NameEmbeded URLCâu 1: Anh chị có mấy cháu? (Chọn 1 đáp án)Câu 2: Nếu anh/chị đang có 2 bé trở lên, anh/chị nhận thấy các con có sự khác nhau? (Chọn 1 đáp án)Câu 3: Theo bạn nghĩ vai trò của Bố Mẹ hoàn hảo là như thế nào? (Chọn nhiều đáp án)Câu 4: Bạn dành thời gian nào cho con trong ngày? (Chọn 1 đáp án)Câu 5: Theo quan sát, bạn nghĩ con bạn có xu hướng tính cách: (Chọn nhiều đáp án)Câu 5a: Tiếp theo Câu 5, xu hướng tính cách khác của con bạn là gì?Câu 6: Bạn có gặp các vấn đề sau đây khi tương tác với các con không? ((Chọn nhiều đáp án)Câu 6a: Tiếp theo Câu 6, các vấn đề khác của bạn là gì?Câu 7: Bạn có biết ước mơ của con là gì không? (Chọn 1 đáp án)Câu 7a: Cụ thể, mơ ước của con bạn là gìCâu 8: Giá trị đạo đức lớn nhất mà bạn muốn dạy cho con là gì? (Chọn nhiều đáp án)Câu 9: Nếu tự đánh giá bản thân, bạn cho rằng mình là Bố Mẹ như thế nào? (Chọn nhiều đáp án)Câu 10: Bạn dạy con theo phong cách thế nào? (Chọn 1 đáp án)Câu 10a: Tiếp theo Câu 10, phong cách khác của bạn là gì?Câu 11: Bạn muốn con mình sau này trở thành người như thế nào? (Chọn nhiều đáp án)Câu 11a: Tiếp theo câu 11, lựa chọn khác của bạn là gì?Câu 12: Bạn tạo điều kiện để con nói chuyện với mình như thế nào? (Chọn 1 đáp án)Câu 13: Bạn nghĩ những yếu tố nào giúp bạn định hướng cho tương lai của con? (Chọn nhiều đáp án)Câu 13a: Tiếp theo câu 13, những yếu tố khác theo bạn là gì?Câu 14: Nếu mỗi đứa trẻ sinh ra là một thiên tài, bạn có biết tài năng bẩm sinh của con mình không? (Chọn 1 đáp án)Câu 15: Theo bạn, con giỏi những gì thì được cho là thông minh? (Chọn nhiều đáp án)Câu 16: Con bạn thường có xu hướng thể hiện như thế nào: (Chọn nhiều đáp án)Câu 16a: Tiếp theo Câu 16, xu hướng thể hiện khác của con bạn là gì?Câu 17: Theo bạn thì con của bạn thuộc kiểu sở thích nào: (Chọn nhiều đáp án)Câu 18a: Liệt kê ra 3 điều mà bạn nghĩ là con mình giỏi nhất:Câu 18b: Liệt kê ra 3 điều mà bạn nghĩ là con mình giỏi nhất:Câu 18c: Liệt kê ra 3 điều mà bạn nghĩ là con mình giỏi nhất:Câu 19: Bạn muốn định hướng cho con sau này làm nghề nghiệp cụ thể gì?Câu 20: Bạn ước tính để nuôi con ăn học đến khi con bạn có thể tự lo, bạn cần bao nhiêu tiền: (Chọn 1 đáp án)Câu 21: Bạn dự định sẽ chu cấp kinh tế cho con đến: (Chọn 1 đáp án)Câu 22: Nếu bạn không chu cấp được tiếp kinh tế cho con, ai sẽ thay bạn: (Chọn nhiều đáp án)Câu 23: Nếu có một giải pháp để giúp bạn hoàn thành trọn vẹn vai trò của ông bố bà mẹ hoàn hảo, bạn sẵn sàng tìm hiểu? (Chọn 1 đáp án)
Referal DateHọ và TênEmailĐiện thoạiTỉnh thànhRefererReferer NameEmbeded URLCâu 1: Anh chị có mấy cháu? (Chọn 1 đáp án)Câu 2: Nếu anh/chị đang có 2 bé trở lên, anh/chị nhận thấy các con có sự khác nhau? (Chọn 1 đáp án)Câu 3: Theo bạn nghĩ vai trò của Bố Mẹ hoàn hảo là như thế nào? (Chọn nhiều đáp án)Câu 4: Bạn dành thời gian nào cho con trong ngày? (Chọn 1 đáp án)Câu 5: Theo quan sát, bạn nghĩ con bạn có xu hướng tính cách: (Chọn nhiều đáp án)Câu 5a: Tiếp theo Câu 5, xu hướng tính cách khác của con bạn là gì?Câu 6: Bạn có gặp các vấn đề sau đây khi tương tác với các con không? ((Chọn nhiều đáp án)Câu 6a: Tiếp theo Câu 6, các vấn đề khác của bạn là gì?Câu 7: Bạn có biết ước mơ của con là gì không? (Chọn 1 đáp án)Câu 7a: Cụ thể, mơ ước của con bạn là gìCâu 8: Giá trị đạo đức lớn nhất mà bạn muốn dạy cho con là gì? (Chọn nhiều đáp án)Câu 9: Nếu tự đánh giá bản thân, bạn cho rằng mình là Bố Mẹ như thế nào? (Chọn nhiều đáp án)Câu 10: Bạn dạy con theo phong cách thế nào? (Chọn 1 đáp án)Câu 10a: Tiếp theo Câu 10, phong cách khác của bạn là gì?Câu 11: Bạn muốn con mình sau này trở thành người như thế nào? (Chọn nhiều đáp án)Câu 11a: Tiếp theo câu 11, lựa chọn khác của bạn là gì?Câu 12: Bạn tạo điều kiện để con nói chuyện với mình như thế nào? (Chọn 1 đáp án)Câu 13: Bạn nghĩ những yếu tố nào giúp bạn định hướng cho tương lai của con? (Chọn nhiều đáp án)Câu 13a: Tiếp theo câu 13, những yếu tố khác theo bạn là gì?Câu 14: Nếu mỗi đứa trẻ sinh ra là một thiên tài, bạn có biết tài năng bẩm sinh của con mình không? (Chọn 1 đáp án)Câu 15: Theo bạn, con giỏi những gì thì được cho là thông minh? (Chọn nhiều đáp án)Câu 16: Con bạn thường có xu hướng thể hiện như thế nào: (Chọn nhiều đáp án)Câu 16a: Tiếp theo Câu 16, xu hướng thể hiện khác của con bạn là gì?Câu 17: Theo bạn thì con của bạn thuộc kiểu sở thích nào: (Chọn nhiều đáp án)Câu 18a: Liệt kê ra 3 điều mà bạn nghĩ là con mình giỏi nhất:Câu 18b: Liệt kê ra 3 điều mà bạn nghĩ là con mình giỏi nhất:Câu 18c: Liệt kê ra 3 điều mà bạn nghĩ là con mình giỏi nhất:Câu 19: Bạn muốn định hướng cho con sau này làm nghề nghiệp cụ thể gì?Câu 20: Bạn ước tính để nuôi con ăn học đến khi con bạn có thể tự lo, bạn cần bao nhiêu tiền: (Chọn 1 đáp án)Câu 21: Bạn dự định sẽ chu cấp kinh tế cho con đến: (Chọn 1 đáp án)Câu 22: Nếu bạn không chu cấp được tiếp kinh tế cho con, ai sẽ thay bạn: (Chọn nhiều đáp án)Câu 23: Nếu có một giải pháp để giúp bạn hoàn thành trọn vẹn vai trò của ông bố bà mẹ hoàn hảo, bạn sẵn sàng tìm hiểu? (Chọn 1 đáp án)